MENU
INFO

 

Aktualności dnia

Imieniny

 

 

 
 
 

Brat Andrzej znowu Królem!!!

W  sobotę 23 czerwca br. wysoccy Bracia Kurkowi spotkali się na strzelnicy Walochówka pierwszy raz po modernizacji obiektu, polegającej na pokryciu domu brackiego blachodachówką .

     Prace te zostały wykonane z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013.   Ładna pogoda sprzyjała strzelcom w osiąganiu wysokich wyników. Najlepszym okiem i pewną ręką wykazał się Brat Andrzej Bator, który po raz trzeci został Królem Zielonoświątkowym.   Jego I Rycerzem został Brat Waldemar Kotecki, a II Rycerzem – Siostra Patrycja Mrotek. Król Zielonoświątkowy panuje przez rok i  jako atrybut władzy  otrzymuje armatę,  którą ufundował obecny Król w 2005r.  Otrzymuje również wierną  replikę przedwojennego łańcucha królewskiego Bractwa Kurkowego w Wysokiej oraz berło . Król pełni funkcje honorowe Bractwa.

Tego dnia strzelano również do trzech tarczy honorowych, które ufundowali: Brat Witold Krzyżosiak, Brat Roman Rymarski oraz Mirosława i Mariusz Nowakowie.
Najlepsza w strzelaniu do Tarczy honorowej Brata Witolda Krzyżosiaka okazała się Siostra Patrycja Mrotek przed Braćmi:  Romanem Sadzakiem i Romanem Rymarskim. Do Tarczy honorowej Mirosławy i Mariusza Nowaków najcelniej strzelał Brat Waldemar Kotecki,  zajmując I miejsce, II miejsce zdobył Brat Jan Jóźwina, a III miejsce – Brat Roman Sadzak. W strzelaniu do Tarczy honorowej Zakładu Elektrycznego „EKOVOLT” Brata Romana Rymarskiego znowu najlepszy okazał się Brat Waldemar Kotecki wyprzedzając Braci Romana Sadzaka i Jana Mrotka.

Turniej tradycyjnie zakończył się strzelaniem do Kura, którego strącił Brat Jan Jóźwina, II miejsce zajął Jan Mrotek, a III miejsce – Mariusz Nowak.

Na cześć nowego Króla Zielonoświątkowego A.D. 2012- Andrzeja Batora oddano salut armatni. Strzelanie zakończono królewskim rautem.

                                                                                                         Patrycja Mrotek


Strzelanie 3-Majowe

 

Piękna pogoda sprzyjała Braciom Kurkowym z Wysokiej, którzy w minioną sobotę rozpoczęli sezon strzelecki. Turniej tradycyjnie rozpoczął się od odśpiewania hymnu Bractw Kurkowych i przypomnienia regulaminu strzelań. W zawodach uczestniczyli również przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Wyrzyska.

Bracia, jak zwykle, strzelali do tarczy honorowych. Pierwszą z nich była Tarcza ufundowana przez Brata Romana Szymańskiego. Najlepszy w tym strzelaniu okazał się Brat Wiesław Jasiński (BK Wyrzysk), wyprzedzając Brata Almuetaza Nasrullaha (BK Wyrzysk) i Patrycję Mrotek, która już w czerwcu zasili szeregi wysockiego Bractwa. W strzelaniu do drugiej tarczy honorowej, ufundowanej przez Mirosławę i Mariusza Nowaków, najlepszy był Brat Witold Krzyżosiak. Zaraz za nim uplasowali się Bracia Wiesław Jasiński (BK Wyrzysk) i Jan Jóźwina. Ostatnia tarczą honorową była Tarcza ufundowana przez Brata Romana Jopka i firmę ZULIT. W strzelaniu tym najlepsza okazała się Dominika Sadzak, która wyprzedziła Braci z wyrzyskiego Bractwa Kurkowego: Wiesława Jasińskiego i Łukasza Kaliskiego.

Jednak najważniejszym w tym dniu było strzelanie o godność Króla 3-Majowego A.D. 2011. Tytuł ten wywalczył Brat Grzegorz Heliński. Jego I Rycerzem został ubiegłoroczny Król Zielonoświątkowy, Brat Andrzej Bator. Natomiast tytuł II Rycerza otrzymał Brat Michał Kaszuba.

Turniej zakończył się strzelaniem do Kura. Tutaj znowu najlepszy okazał się Brat Witold Krzyżosiak przed Bratem Franciszkiem Miedzińskim i Prezesem wysockiego Bractwa, Bratem Janem Mrotkiem.

 


WIGILIA W BRACTWIE KURKOWYM W WYSOKIEJ,

W PIĘKNEJ ZIMOWEJ SCENERII

 

23 grudnia, w pięknej zimowej scenerii, wysoccy Bracia Kurkowi spotkali się na  strzelnicy "Walochówka", by tradycyjnie podzielić się opłatkiem i zasiąść do wspólnej Wigilii..

"Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni; taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole. Jest taki wieczór, kiedy gasną spory, znika nienawiść.. Wieczór, gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia. To noc wyjątkowa... Jedyna... Niepowtarzalna... Noc Bożego Narodzenia. W tę jedyną i niepowtarzalną Noc życzę wszystkim niezłomnej nadziei, by wszystko, co ważne w życiu odrodziło się i Bożym pokojem spocznie w waszych sercach. Niech radość i pogoda ducha ogarnie Czcigodnych Braci i Waszych bliskich, z którymi dzielicie te świąteczne dni w radości, wierze i tradycji. Życzę Wam, aby nadchodzący Nowy 2011 rok będzie czasem pokoju ducha, darem zdrowia z perspektywą twórczej pracy dla rozwoju naszej wspólnoty oraz środowiska, któremu powinniśmy służyć." - tymi słowami Prezes Bractwa rozpoczął Wigilię i wspólne śpiewanie kolęd, zgodnie z bracką tradycją.


 

Strzelanie Niepodległościowe A.D. 2010

 

W minioną sobotę wysoccy Bracia Kurkowi spotkali się na swojej strzelnicy "Walochówka", by rozegrać ostatni turniej, kończońcego się sezonu strzeleckiego A.D. 2010, o godność Króla Niepodległościowego. Tej rywalizacji sprzyjała słoneczna pogoda, która z pewnością pomogła w uzyskiwaniu dobrych wyników.

W strzelaniu do tarczy Królewskiej pierwsze miejsce i tytuł Króla Niepodległościowego A.D. 2010 wywalczył Brat Jan Mrotek - prezes wysockiego Bractwa. Jego pierwszym Rycerzem został tegoroczny Król Zielonoświątkowy, Brat Andrzej Bator, a drugim Rycerzem Brat Franciszek Miedziński.

Przy okazji strzelań statutowych rywalizuje się również w strzelaniu do tarcz honorowych. Najlepszą w strzelaniu do tarczy, ufundowanej przez prezesa Bractwa - Brata Jana Mrotka, okazała się Karolina Jopek, która wyprzedziła Braci Grzegorza Helińskiego i Waldemara Koteckiego. Następną tarczą honorową była tarcza ufundowana przez Dyrektora wysockiego Gimnazjum - Brata Mirosława Mantaja. W strzelaniu do niej zwyciężył Brat Grzegorz Heliński. Drugie miejsce zajął kandydat na Brata, Thabit A. Sinjab, który już niebawem zasili szeregi wysockiego Bractwa Kurkowego. Trzecie miejsce w tym strzelaniu przypadło Bratu Waldemarowi Koteckiemu.

Jak zawsze na końcu odbyło się strzelanie do Kura, którego udało się strącić Bratu Waldemarowi Koteckiemu. Drugą w tej konkurencji była Karolina Jopek, a trzeci - Brat Jan Jóźwina.

Po strzelaniu wysoccy Bracia i ich goście uczestniczyli w tradycyjnym raucie.

 


Jednym ze statutowych celów każdego bractwa kurkowego jest przeprowadzanie każdego roku co najmniej 4 strzelań: 3 majowego, zielonoświątkowego, żniwnego i niepodległościowego. Z tego też powodu w minioną sobotę członkowie Bractwa Kurkowego w Wysokiej spotkali się na swojej strzelnicy "Walochówka" by rozegrać turniej o godność Króla Żniwnego A.D. 2010. Szlachetnej rywalizacji sprzyjała piękna, słoneczna pogoda, która z pewnością ułatwiała  uzyskiwanie znakomitych wyników. W strzelaniu do tarczy Królewskiej pierwsze miejsce i tytuł Króla Żniwnego wywalczył Brat Grzegorz Heliński. Jego Pierwszym Rycerzem został Brat Waldemar Kotecki, a drugim Brat Michał Kaszuba. Przy okazji strzelania królewskiego rywalizuje się również w strzelaniu do tarcz honorowych. Najlepszym w strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Brata Witolda Krzyżosiaka był aktualny Król - Brat Andrzej Bator. Wyprzedził on Brata Michała Kaszubę oraz Brata Mirosława Mantaja. Drugą z tarczy honorowych ufundował Brat Roman Sadzak. W strzelaniu do niej zwyciężył Brat Mirosław Mantaj przed Bratem Witoldem Krzyżosiakiem oraz Patrycją Mrotek, która już niebawem zostanie przyjęta w poczet wysockiego Bractwa, a tym samym stanie się pierwszą w jego historii siostrą kurkową.

Jak każe tradycja każdy turniej kończy się strzelaniem do Kura. Udało się go strącić Patrycji Mrotek. Drugie miejsce zajął jej ojciec, prezes Bractwa Brat Jan Mrotek, a trzecie Iwona Przeniczka.

Po strzelaniu wysoccy Bracia i ich goście jak zwykle zasiedli do wspólnej biesiady.

ZOBACZ GALERIĘ...


 

 

 

 

Wystrzał z armaty brackiej dał sygnał do rozpoczęcia najważniejszego strzelania statutowego Bractwa Kurkowego w Wysokiej. Zawody o godność Króla Zielonoświątkowego, które zostały przeprowadzone w minioną sobotę 19 czerwca na strzelnicy „Walochówka” w Czajczu, są najważniejszymi ze strzelań zaplanowanych w kalendarzu strzelań ze względu fakt, iż ich zwycięzca tradycyjnie piastuje godność Króla Kurkowego przez cały rok i nosi łańcuch królewski. Prócz strzelania do Tarczy Królewskiej wysoccy bracia i ich goście, wśród których był m.in. starosta pilski Tomasz Bugajski, rywalizowali o prymat najlepszego w strzelaniu do tarcz honorowych. Najlepszym w strzelaniu do Tarczy Honorowej Brata Adama Nowaka został Brat Jan Jóźwina który wyprzedził Braci: Waldemara Koteckiego i Andrzeja Batora. Druga z tarcz została ufundowana przez tego ostatniego. W tej rywalizacji bezkonkurencyjny okazał się Brat Mirosław Mantaj. Za nim uplasował się Brat Grzegorz Heliński, a trzecia była Patrycja Mrotek. Strzelanie królewskie zakończyło się sukcesem Brata Andrzeja Batora, który od tej chwili nosi tytuł Króla Kurkowego Bractwa Kurkowego w Wysokiej A.D. 2010. – Przywilejem Króla jest noszenie łańcucha królewskiego i reprezentowanie naszego Bractwa na zewnątrz, ale to również i obowiązki, jak choćby całoroczna opieka nad bracką armatą - wyjaśnia prezes wysokiego bractwa Jan Mrotek. Pierwszym Rycerzem został Brat Jan Jóźwina, a godność II Rycerza przypadła w udziale Bratu Markowi Madejowi. Na zakończenie strzelano jak zwykle do Kura. Tu najlepszym okazał się Brat Michał Kaszuba przed Braćmi: Janem Jóźwiną i Janem Mrotkiem.

 

ZOBACZ GALERIĘ...


 

Partnerstwo pomiędzy gminą Wysoka, a gminą Jesberg w Hesji (Niemcy) zawarte przed dziesięcioma laty cały czas rozwija się. W miniony weekend, na zaproszenie Bractwa Kurkowego z Elnrode/Strang (gmina Jesberg), przebywała tam z wizytą delegacja Bractwa Kurkowego z Wysokiej. Wysoccy bracia udali się do Niemiec w związku z obchodami 40-lecia powstania tamtejszego bractwa. W skład delegacji wchodzili: brat Jan Mrotek – prezes oraz bracia: Jan Jóźwina, Marek Madej i Mirosław Mantaj oraz tłumaczka Danuta Jóźwina.

Pierwszego dnia wysoccy bracia wzięli udział w strzelaniu z różnych rodzajów broni do sylwetek biegnącego zająca oraz dzika, zaś wieczorem uczestniczyli w oficjalnej części jubileuszu 40–lecia Bractwa Kurkowego z Elnrode/Strang. Wśród przemawiających byli m.in. dr Edgar Franke – deputowany do Bundestagu, Michael Kreutzmann – przewodniczący rady powiatu Schwalm – Eder na terenie którego leży gmina Jesberg, oraz burmistrz Günter Schlemmer. Nie zabrakło również głosu przedstawicieli polskiej delegacji, która wręczyła jubilatom upominek w postaci rzeźbionej tarczy.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z przebiegu wizyty – powiedział prezes wysokiego bractwa Jan Mrotek. Nasi niemieccy koledzy dopełnili  starań, aby zorganizować nam bardzo bogaty i atrakcyjny zarazem program pobytu. Podejmowano nas z wszelkimi honorami akcentując wielokrotnie swoją radość z naszego przyjazdu. My z kolei byliśmy pod ogromnym wrażeniem wsparcia organizacyjnego i finansowego, na jakie mogą liczyć ze strony gminy niemieckie organizacje – w tym i Bractwa Kurkowe. My niestety musimy wszystko finansować sami – dodał Mrotek.     

W niedzielę bracia Kurkowi z Wysokiej wraz z przedstawicielami ponad 20 bractw niemieckich wzięli udział w uroczystej paradzie uliczkami Elnrode. Gospodarze uroczystości byli bardzo usatysfakcjonowani udziałem polskiej delegacji z partnerskiej gminy i już przyjęli zaproszenie do przyjazdu w przyszłym roku do Wysokiej na obchody 10-lecia reaktywacji miejscowego bractwa.

 

 

ZOBACZ GALERIĘ...


 

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła 2 maja br. zmaganiom strzeleckim na strzelnicy "Walochówka" w Czajczu, gdzie sezon strzelecki zainaugurowali członkowie oraz sympatycy Bractwa Kurkowego w Wysokiej. Strzelano jak zwykle do tarcz honorowych, tarczy królewskiej oraz tarczy sponsora, a także do Kura.

W strzelaniu do Tarczy Honorowej Brata Franciszka Miedzińskiego najlepszy okazał się Paweł Schulz - miejscowy rzeźbiarz, który był wykonawcą wszystkich tarcz i nagród. Wyprzedził on Brata Waldemara Koteckiego oraz Patrycję Mrotek, aspirującą do członkostwa w wysockim bractwie. Tarcza Honorowa Firmy ZULIT Brata Romana Jopka stała się trofeum Dominiki Sadzak, która była lepsza od Braci: Waldemara Koteckiego i Marka Madeja. Tego dnia na strzelnicy dominowały panie, gdyż Tarcza Sponsora Pawła Schulza trafiła do rąk znakomicie strzelecko dysponowanej Mirosławy Nowak. Drugie miejsce zajął Brat jan Jóźwina, a trzecie - Brat Andrzej Ozimina. W najważniejszym strzelaniu do Tarczy Królewskiej rozstrzygnięcie zapadło już w pierwszym podejściu za sprawą Brata Michała Kaszuby, który trafił dwudziestkę i "wybił gwóźdź". Pierwszym Rycerzem Króla Trzeciomajowego został Brat Jan Jóźwina, a Drugim Rycerzem Brat Waldemar Kotecki.

Na zakończenie turnieju strzelano jak zwykle do Kura. Tu najlepszym okazał się prezes wysockiego bractwa Jan Mrotek. który wyprzedził Pawła Schulza i Brata Mirosława Mantaja.

Podsumowując turniej prezes Jan Mrotek pogratulował najlepszym znakomitych wyników strzeleckich oraz zaprosił wszystkich braci do udziału w obchodach Święta 3 Maja

ZOBACZ GALERIĘ...


 

Tradycji stało się zadość – jak co roku w przeddzień wigilii Świąt Bożego Narodzenia wysoccy Bracia Kurkowi spotkali się na strzelnicy "Walochówka", by przełamać się opłatkiem, zaśpiewać wspólnie kilka kolęd, powspominać kończący się stary rok oraz snuć plany na zbliżający się rok 2010. Na stole nie zabrakło oczywiście tradycyjnych potraw wigilijnych: smażonego karpia, pierogów z kapustą i grzybami, śledzi i innych ryb oraz przeróżnych ciast.
Mijający 2009 rok był jednym z najważniejszych w historii Bractwa Kurkowego w Wysokiej, udało się bowiem sfinalizować sprawy własnościowe dotyczące obiektu "Walochówka" i podpisać akt notarialny ustanawiający strzelnicę własnością Bractwa Kurkowego. Rozmawiano też na temat majowego wyjazdu delegacji wysockiego Bractwa do partnerskiej gminy Jesberg w Niemczech na uroczyste obchody 40-lecia istnienia tamtejszego bractwa strzeleckiego.

     

 

ZOBACZ GALERIĘ...


 

Ostatnim akcentem kończącego się sezonu strzeleckiego A. D. 2009 było strzelanie o godność Króla Niepodległościowego, które w minioną sobotę przeprowadzili członkowie Bractwa Kurkowego z Wysokiej. Pomimo niezbyt sprzyjającej aury zawody zgromadziły sporą grupę wysockich miłośników strzelectwa sportowego.

W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Brata Romana Szymańskiego najlepszy okazał się Brat Marek Madej, który wyprzedził Patrycję Mrotek i Brata Grzegorza Helińskiego. Z kolei tarcza honorowa fundatora Brata Romana Jopka trafiła do rąk Brata Michała Kaszuby. Okazał on się lepszy od Braci: Jana Mrotka i Waldemara Koteckiego.
Jednak najważniejszym strzelaniem było strzelanie do tarczy królewskiej i uzyskanie zaszczytnego tytułu Króla Niepodległościowego A. D. 2009. Przypadł on w udziale Bratu Romanowi Sadzakowi. I Rycerzem został Brat Grzegorz Heliński, a II Rycerzem Brat Waldemar Kotecki.
Zawody tradycyjnie zakończyło strzelanie do Kura. Zwyciężył w nim Brat Roman Szymański przed Braćmi: Janem Mrotkiem i Mirosławem Mantajem.
Po zakończonym strzelaniu odbył się - jak zawsze - raut bracki.

 
 

29 września 2009 roku jest jednym z ważniejszych dni w kilkuletniej historii reaktywowanego Bractwa Kurkowego w Wysokiej. Tego dnia bowiem w Kancelarii Notarialnej Pani Notariusz Ireny Kowalczyk w Wyrzysku sporządzony został akt notarialny na mocy którego dokonane zostało przeniesienie własności działki 283/7 położonej w Czajczu z Państwa Ireny i Jana Jóźwinów na rzecz Bractwa Kurkowego w Wysokiej. Na działce tej znajduje się "Dom Bracki" oraz dwie wiaty strzelnicze drewniane i jedna murowana oraz strzelnica. "Dom Bracki" jak i pozostałe budowle zostały wybudowane i wyremontowane z funduszy Bractwa Kurkowego. W chwili wydania działki w posiadanie Bractwa i rozpoczęcia prac na działce istniały wybudowane częściowo fundamenty pod "Domem Brackim" oraz częściowo mury tego domu jak również działka była uzbrojona. Przeniesienie prawa własności tej nieruchomości nastąpiło na mocy uzgodnień zawartych w 2004 roku między Państwem Jóźwina a ówczesnym Zarządem Bractwa Kurkowego w Wysokiej. Bractwo serdecznie dziękuje Państwu Jóźwina za dotrzymanie warunków dżentelmeńskiej umowy między stronami.


 

W kameralnej atmosferze odbyło się w sobotę 12 września br. strzelanie o godność Króla Żniwnego Bractwa Kurkowego w Wysokiej. Pomimo niezbyt dużej frekwencji wyniki uzyskane przez strzelców były, jak zwykle, doskonałe. W strzelaniu do Tarczy Honorowej Brata Grzegorza Helińskiego pierwsze miejsce uzyskała córka Prezesa Barctwa Kurkowego w Wysokiej - Patrycja Mrotek, która wyprzedziła Brata Waldemara Koteckiego i Brata Adama Nowaka. Z kolei najlepszym w strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Brata Waldemara Koteckiego okazał się Brat Jan Jóźwina przed Braćmi: Grzegorzem Helińskim oraz Mariuszem Nowakiem. W najważniejszym strzelaniu - o godność Króla Żniwnego A.D. 2009 zwycięstwo i zaszczytny tytuł przypadł w udziale Bratu Mariuszowi Nowakowi. Pierwszym Rycerzem został Brat Jan Jóżwina, a II Rycerzem Brat Waldemar Kotecki. Zawody tradycyjnie zakończyło strzelanie do Kura. Tu również najlepsza okazała się Patrycja Mrotek przed Bratem Romanem Sadzakiem i Mirosławą Nowak.
 


 

W dwóch turach przeprowadzono ostatnie Strzelanie Zielonoświątkowe w Bractwie Kurkowym w Wysokiej. Ze względu na odbywające się 13 czerwca 2009 r. uroczystości odsłonięcia obelisku ku czci Powstańców Wielkopolskich oraz nieżyjących Braci Kurkowych w czwartek 11 czerwca br., po procesji Bożego Ciała, przeprowadzono jedynie strzelanie o godność Króla Zielonoświątkowego A.D. 2009 oraz strzelanie do Kura. Królem Zielonoświątkowym, a tym samym Królem Bractwa Kurkowego w Wysokiej A.D. 2009 został Brat Waldemar Kotecki, który wyprzedził Braci: Romana Szymańskiego oraz Adama Nowaka. Nie mniej emocjonujące było strzelanie do Kura. Tutaj najlepszym okazał się Brat Mirosław Mantaj. Drugie miejsce zajął Brat Jan Mrotek, a trzecie Brat Witold Krzyżosiak.

Drugą część zawodów rozegrano podczas padającego deszczu w najbliższą sobotę, po uroczystościach odsłonięcia wspomnianego wyżej obelisku i podsumowaniu całorocznych obchodów 90 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Pilskim. W strzelaniu do Tarczy Honorowej Przewodniczącego Rady Powiatu w Pile Brata Mirosława Mantaja najlepszy okazał się Strzelmistrz Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich w Polsce Brat Paweł Przychodniak z Czarnkowa, który wyprzedził Starostę Pilskiego Brata Tomasza Bugajskiego z Wyrzyska oraz Brata Romana Sadzaka. Z kolei w strzelaniu do Tarczy Honorowej Brata Romana Sadzaka zwycięzcą okazał się Brat Jan Mrotek przed Braćmi: Tomaszem Bugajskim i Pawłem Przychodniakiem. Tarcza ufundowana przez Brata Tomasza Pęskiego trafiła do rąk Starosty Tomasza Bugajskiego, który okazał się lepszy od Brata Romana Sadzaka i Bronisława Troczyńskiego. Ostatnią z tarcz była Tarcza Okolicznościowa z Okazji Odsłonięcia Obelisku. Zwyciężył tu Brat Roman Sadzak przed Bratem Witoldem Krzyżosiakiem i Bratem Tomaszem Bugajskim. Jak każe tradycja, Król Kurkowy otrzymał na najbliższy rok pod opiekę bracką armatę oraz łańcuch królewski.

 


 
Fatalna, deszczowa pogoda, przenikliwe zimno i wiatr towarzyszyły w  sobotę 13 czerwca 2009 roku na strzelnicy "Walochówka" uroczystości odsłonięcia obelisku ku czci Powstańców Wielkopolskich oraz nieżyjących wysockich Braci Kurkowych. Odsłonięcie obelisku było jednym z elementów zakończenia obchodów 90 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 w Powiecie Pilskim. Wcześniej licznie zgromadzeni goście, poczty sztandarowe, delegacje oraz mieszkańcy miasta i gminy Wysoka w asyście orkiestry dętej OSP w Krajence złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Placu Wolności w Wysokiej, a następnie udali się przed budynek miejscowego gimnazjum, gdzie została uroczyście odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca uczestników walk o Wysoką w styczniu 1919 roku oraz Księdza Filipa Hoffmanna, ówczesnego proboszcza parafii Wysoka i przewodniczącego Polskiej Rady Ludowej w Wysokiej.
Po tych uroczystościach ich uczestnicy przemieścili się na strzelnicę "Walochówka", gdzie jednym z pierwszych akcentów było odsłonięcie wspomnianego obelisku. Na jego płycie widnieje napis: POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM KTÓRZY Z TEGO MIEJSCA 5 i 8 STYCZNIA 1919 r. WYRUSZYLI DO BOJU O WYZWOLENIE WYSOKIEJ ORAZ KU CZCI NIEŻYJĄCYCH BRACI KURKOWYCH. CZŁONKOWIE BRACTWA KURKOWEGO W WYSOKIEJ. A.D. 2009. Odsłonięcia obelisku dokonali: Starosta Pilski Tomasz Bugajski, Prezes Bractwa Kurkowego w Wysokiej Jan Mrotek oraz wdowa po zmarłym Bracie Mirosławie - Anna Borkowska.
Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie odznaczeń brackich. W pierwszej kolejności Rycerskim Krzyżem Zasługi Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich w Polsce odznaczony został Brat Mirosław Mantaj, a Oficerskim Krzyżem Zasługi Brat Prezes Jan Mrotek. Medale za Zasługi dla Bractwa Kurkowego w Wysokiej otrzymali Bracia: Andrzej Bator, Michał Kaszuba, Witold Krzyżosiak, Franciszek Miedziński oraz Roman Rymarski. Ostatnim akcentem brackim była intronizacja Króla Kurkowego A. D. 2009, którym został Brat Waldemar Kotecki.
Z kolei Starosta Pilski Tomasz Bugajski w swoim wystąpieniu przedstawił całoroczny przebieg obchodów 90 Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Powiecie Pilskim, a następnie uhonorował pamiątkowymi medalami wszystkich członków Komitetu Honorowego obchodów, wśród których znaleźli się również członkowie naszego Bractwa: Jan Mrotek, Mirosław Mantaj i Marek Madej.
Po zakończeniu uroczystości odbyło się strzelanie do Tarczy Honorowych.

 

ZOBACZ GALERIĘ...


W miniony piątek 1 maja br. przy pięknej słonecznej pogodzie na strzelnicy "Walochówka" Bracia Kurkowi z Wysokiej odbyli pierwsze w tym w roku strzelanie statutowe - strzelanie o godność Króla 3 Majowego A.D. 2009. Zawody tradycyjnie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu brackiego i przypomnieniem regulaminu strzelań obowiązującego na strzelnicy. Tym razem, prócz wysockich Braci, w strzelaniu uczestniczyli również przedstawiciele Bractwa Kurkowego z Gołańczy oraz starosta pilski Tomasz Bugajski - członek Bractwa Kurkowego w Wyrzysku.

Jak zwykle strzelano do tarczy honorowych. I tak, w strzelaniu do tarczy ufundowanej przez brata Andrzeja Oziminę najlepszym okazał się brat Grzegorz Heliński, który wyprzedził braci: Bronisława Łukaszewskiego z Gołańczy i Witolda Krzyżosiaka. Z kolei posiadaczem tarczy honorowej brata Michała Kaszuby został starosta pilski brat Tomasz Bugajski z Bractwa Kurkowego w Wyrzysku, który trafił idealnie w środek tarczy uzyskując 20 punktów i zaliczając tym samym tzw. "wybicie gwoździa" - jak w żargonie brackim określa się strzał dokładnie w środek tarczy. Zwyciężył przed braćmi: Bronisławem Łukaszewskim i Janem Mrotkiem. Trzecią z tarczy była Tarcza Charytatywna. Całkowity dochód ze strzelania do niej Bractwo Kurkowe w Wysokiej postanowiło przeznaczyć na wsparcie rodziny zamieszkałej na terenie gminy Wysoka, ofiar pożaru jaki dotknął przed kilkoma miesiącami ich zabudowania gospodarcze. Trafiła ona do rąk brata Jana Mrotka, który wyprzedził starostę brata Tomasza Bugajskiego i brata Romana Sadzaka.

Królem 3 Majowym Bractwa Kurkowego w Wysokiej A.D. 2009 został brat Roman Sadzak, I Rycerzem brat Grzegorz Heliński, a II Rycerzem - Waldemar Kotecki. Jak zawsze, na zakończenie odbyło się strzelanie do Kura w którym najlepszym okazał się brat Michał Kaszuba. Kolejne miejsca zajęli bracia: Sadzak i Kotecki.

Po strzelaniu wysoccy bracia i ich goście uczestniczyli w tradycyjnym raucie

ZOBACZ GALERIĘ...

 

WYNIKI STRZELAŃ...

 


 

Wieczór 23 grudnia to tradycyjny termin spotkania wigilijnego Bractwa Kurkowego w Wysokiej. Również i w tym roku bracia zasiedli do wspólnej wieczerzy, wcześniej łamiąc się opłatkiem i składając sobie serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2009 Roku. Tegoroczną wigilię zdominowały jednak smutne wspomnienia o Braciach, którzy w 2008 roku odeszli do Pana tj. o śp. Hieronimie Nalewalskim i śp. Mirosławie Borkowskim. Dlatego wśród składanych sobie życzeń najczęściej można było usłyszeć, by w następnym roku przy wspólnym, wigilijnym stole nikogo z naszego grona nie zabrakło. Po wystąpieniu prezesa Jana Mrotka podsumowującym mijający rok bracia zaśpiewali wspólnie - jak nakazuje polska tradycja - kilka kolęd.

 

 

ZOBACZ GALERIĘ...


Wysoccy Bracia Kurkowi bardzo czynnie włączyli się obchody 90 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 11 listopada br. w Pile przedstawiciele naszego Bractwa salwą armatnią dali sygnał do rozpoczęcia Biegów Niepodległościowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Następnie poczet sztandarowy wraz z prezesem Janem Mrotkiem wziął udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny oraz w składaniu wiązanek kwiatów pod pomnikiem Tysiąclecia na Placu Zwycięstwa w Pile. Bracka armata witała też gości uczestniczących wieczorem w Pilskim Domu Kultury w wieczornicy poświęconej odzyskaniu niepodległości. Wcześniej, w godzinach południowych delegacja Bractwa Kurkowego w Wysokiej wraz ze sztandarem uczestniczyła w podobnych uroczystościach w Wysokiej składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Placu Wolności.

 

ZOBACZ GALERIĘ...


W dniu 8 listopada 2008 roku Bracia Kurkowi z Wysokiej spotkali się, aby odbyć ostatnie strzelanie w roku o godność Króla Niepodległościowego. Po odśpiewaniu hymnu brackiego Brat Prezes zaprezentował Braciom książkę "POWRÓT ORŁA - POWSTANIE WIELKOPOLSKIE NA ZIEMI PILSKIEJ" autorstwa Romana Chwaliszewskiego i Wojciecha Kicmana i przypomniał o obowiązku pielęgnowania i propagowania idei patriotycznych
oraz tradycji historycznych względem Rzeczypospolitej Polskiej,
tym bardziej, że miejsce "Walochówka" jest szczególne. To tu w styczniu 1919 roku w posesji Jana Walocha był punkt zborny i z tego miejsca Powstańcy Wielkopolscy 2-krotnie wyruszali w bój o Wysoką.

      Rywalizacji w strzelaniu czynnie przyglądał się Starosta Pilski
Tomasz Bugajski zdobywając I miejsce do kura przed A. Oziminą i H. Serwusem. Tarczę Honorową zdobył W. Kotecki przed W. Krzyżosiakiem i J. Mrotkiem. Tarczę Honorową brata Witolda Krzyżosiaka zdobył P. Szulc przed A. Nowakiem i W. Koteckim. Godność Króla Niepodległościowego 2008r. zdobył Grzegorz Heliński, I rycerzem został Roman Jopek, a II rycerzem Jan Mrotek. Podczas uroczystej dekoracji po strzelaniu bracia i
goście otrzymali okolicznościową pamiątkę - portret marszałka Józefa Piłsudskiego na kasztance.

 

ZOBACZ GALERIĘ...


Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom strzelania o godność Króla Żniwnego Bractwa Kurkowego w Wysokiej, które w dniu 6 września br. zostało przeprowadzone na strzelnicy "Walochówka". Na wstępie Bracia uczcili pamięć zmarłego niedawno Brata Mirosława Borkowskiego salutem armatnim oddanym z brackiej armaty. Brat Prezes Jan Mrotek podziękował wszystkim Braciom za bardzo liczny udział w pogrzebie naszego Kolegi.

Po części oficjalnej przystąpiono do turnieju strzeleckiego. W strzelaniu do tarczy honorowej ufundowanej przez Brata Romana Jopka zwyciężył Brat Jan Jóźwina wyprzedając Braci: Mariusza Nowaka i Romana Sadzaka. Z kolei rywalizację w strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Brata Jana Jóźwinę rozstrzygnął na swoją korzyść Brat Jan Mrotek. Drugie miejsce przypadło w udziale Pawłowi Schulzowi, a trzecie - Bratu Grzegorzowi Helińskiemu. W strzelaniu do Kura najlepszy okazał się wykonawca tarcz brackich, twórca ludowy Paweł Schulz przed Bratem Witoldem Krzyżosiakiem i Bratem Grzegorzem Helińskim. W najważniejszym strzelaniu - do tarczy królewskiej o godność Króla Żniwnego A.D. 2008 najlepszy okazał się Brat Jan Mrotek. Tytuł Pierwszego Rycerza przypadł w udziale Bratu Grzegorzowi Helińskiemu, a Drugiego Rycerza - Bratu Janowi Jóźwinie.
Zawody zakończył tradycyjny raut bracki.
 
 
 
Integracji bractw kurkowych  z powiatu pilskiego służył zorganizowany na strzelnicy „Tarcza” w Pile I Turniej Bractw Kurkowych o Szablę Starosty Pilskiego. Zwycięzcą a zarazem właścicielem szlachetnego trofeum został Andrzej Szulc z Bractwa Strzeleckiego w Ujściu, drugie miejsce zajął Wiesław Jasiński z BK w Wyrzysku a trzecie Jacek Woźniak z PBK „Tarcza” w Pile.
 

W turnieju wzięli udział również przedstawiciele Bractwa Kurkowego w Wysokiej w osobach Braci: Jana Mrotka, Witolda Krzyżosiaka i Mirosława Borkowskiego.

Turniej rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Brackiego. Następnie prezes pilskiego bractwa Eugeniusz Osesek powitał współbraci oraz gości, a wśród nich radnego Sejmiku Wielkopolskiego Sławomira Poszwę, dziekana Dekanatu Pilskiego ks. Stanisława Oracza, członków Zarządu Powiatu w Pile, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji a także byłego starostę Leszka Partykę z małżonką.
 
Po omówieniu regulaminu strzelania i zasad bezpieczeństwa rozpoczęła się rywalizacja. Zawodnicy strzelali do tarczy o Szablę Starosty, tarczy Brackiej (z broni długiej czarnoprochowej) tarczy okolicznościowej (z broni krótkiej czarnoprochowej), tarczy punktowej i do zapadek. Ostatnim elementem rywalizacji było strzelanie do Kura, który ostatecznie trafił w ręce członka naszego Bractwa - Brata Mirosława Borkowskiego. Po ogłoszeniu  wyników i wręczeniu medali, pucharów, nagród rzeczowych i dyplomów odbył się uroczysty Raut bracki.
Bractwa kurkowe to dość hermetyczne środowisko. Jak zauważył starosta Tomasz Bugajski „kurków” charakteryzuje to, że bawią się za własne pieniądze, we własnym gronie, i dla własnej przyjemności. Pozostaje mieć nadzieję, że idea organizacji pilskich bractw kurkowych pod herbem Powiatu Pilskiego nie zostanie zaprzepaszczona i turniej będzie kontynuowany w kolejnych latach.

 

ZOBACZ GALERIĘ...


 

W minioną sobotę na strzelnicy "Walochówka" Bracia Kurkowi z Wysokiej przeprowadzili najważniejsze w ciągu roku strzelanie statutowe - strzelanie o godność Króla Zielonoświątkowego A.D. 2008. Jego wyjątkowe znaczenie polega na tym, iż Król Zielonoświątkowy otrzymuje łańcuch królewski i tytuł Króla Bractwa Kurkowego, a także sprawuje pieczę nad bracką armatą. Jak nakazuje wielowiekowa tradycja urząd królewski sprawowany jest do kolejnego strzelania zielonoświątkowego w następnym roku. Zawody tradycyjnie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu brackiego i salwą armatnią oddaną przez dotychczasowego Króla - brata Romana Sadzaka.

Jak zwykle strzelano również do tarczy honorowych. I tak,  w strzelaniu do tarczy ufundowanej przez brata Grzegorza Helińskiego najlepszym okazał się brat Andrzej Bator, który wyprzedził braci: Mirosława Borkowskiego i Waldemara Koteckiego. Z kolei posiadaczem tarczy honorowej Brata Prezesa Jana Mrotka został brat Wiesław Jasiński z Bractwa Kurkowego w Wyrzysku. Zwyciężył przed braćmi: Grzegorzem Helińskim i Janem Jóźwiną. Trzecia z tarczy honorowych, ufundowana przez brata Tomasza Pęskiego trafiła do rąk brata Waldemara Koteckiego,  który wyprzedził brata Wiesława Jasińskiego i brata Grzegorza Helińskiego.

Królem Zielonoświątkowym Bractwa Kurkowego w Wysokiej A.D. 2008 został brat Mirosław Borkowski, I Rycerzem brat Jan Mrotek, a II Rycerzem - ustepujący Król - brat Roman Sadzak. Jak zawsze na zakończenie odbyło się strzelanie do Kura w którym najlepszym okazał się brat Roman Sadzak. Kolejne miejsca zajęli bracia: Kotecki i Jasiński.

Po strzelaniu wysoccy bracia i ich goście zasiedli do suto zastawionego stołu na wspólny poczęstunek.

 

ZOBACZ GALERIĘ...

 


Minutą ciszy oraz salutem armatnim ku czci zmarłego przed kilkoma dniami Brata Hieronima Nalewajskiego rozpoczęli 3 maja br. wysoccy Bracia Kurkowi sezon strzelecki 2008. Wcześniej Bracia wraz ze swoim sztandarem uczestniczyli we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny odprawionej przez ks. Kanonoika Romana Jakubowskiego z okazji Święta 3 Maja, oraz złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem na wysockim rynku. Tradycyjnie sezon strzelecki inauguruje współzawodnictwo o godność Króla 3 Majowego. W tym roku zwyciężył w nim senior  - Brat Franciszek Miedziński. Pierwszym Rycerzem został Brat Grzegorz Heliński, a drugim Brat Andrzej Bator. 

Rywalizowano również w strzelaniu do tarczy honorowych. I tak: w  strzelaniu do tarczy ufundowanej przez Brata Adama Nowaka najlepszy okazał się Brat Marek Madej, który pokonał Brata Andrzeja Oziminę i Brata Romana Szymańskiego. W rywalizacji do tarczy ufundowanej przez Mirosławę i Mariusza Nowaków zwyciężył Brat Jan Mrotek, przed Pawłem Schulzem i Krzysztofem Kotem. Trzecia tarcza honorowa - Brata Romana Rymarskiego - stała się własnością Brata Marka Madeja, który wyprzedził Krzysztofa Kota i Brata Romana Szymańskiego.
Na koniec - jak zwykle - strzelano do Kura. Wygrał je Brat Jan Mrotek przed Ryszardem Koczajem i Marią Mrotek. Strzelanie 3 majowe zakończył raut bracki.

ZOBACZ GALERIĘ...


Wspólnym odśpiewaniem hymnu brackiego członkowie Bractwa Kurkowego w Wysokiej rozpoczęli Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze. Zgodnie ze statutem, po upływie czteroletniej kadencji niezbędna jest demokratyczna weryfikacja władz Bractwa. Wcześniej jednak ustępujący prezes Jan Mrotek złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2007. Po wystąpieniu prezesa i wniosku Komisji Rewizyjnej wysoccy Bracia udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Najważniejszym punktem porządku obrad był jednak wybór prezesa. Zgłoszona została tylko jedna kandydatura - dotychczasowego prezesa Jana Mrotka. W tajnym głosowaniu Brat Mrotek uzyskał jednogłośne poparcie, a tym samym został wybrany prezesem Bractwa Kurkowego w Wysokiej na okres 2008 - 2012. Dziękując za okazane zaufanie Prezes podkreślił, że jest ono rezultatem dotychczasowej działalności całego Zarządu. Dlatego zaproponował, by wybrać członków Zarządu w dotychczasowym składzie osobowym. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przychylili się do wniosku Prezesa, głosując na Zarząd w następującym składzie: Brat Tomasz Pęski - wiceprezes, Brat Hieronim Nalewajski - skarbnik, Brat Mirosław Mantaj - sekretarz, Brat Grzegorz Heliński - komendant i Brat Roman Sadzak - strzelmistrz. Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego, a także określono główne kierunki działań w roku 2008. Jedną z ważniejszych decyzji było uczczenie w bieżącym roku 90 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego poprzez ufundowanie przez Bractwo pamiątkowego obelisku i umieszczenie go w miejscu, skąd powstańcy wyruszyli do boju o wyzwolenie Wysokiej. Miejscem tym jest obecna siedziba Bractwa Kurkowego - strzelnica "Walochówka".


 

Działając na podstawie § 22 pkt. 7 Statutu Zarząd Bractwa Kurkowego w Wysokiej uprzejmie zaprasza wszystkich Braci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze Bractwa Kurkowego w Wysokiej w dniu 9 lutego 2007 roku (sobota) o godzinie 11.00 w Domu Brackim na strzelnicy „Walochówka” w miejscowości Czajcze.

 

Porządek obrad:

1.            Powitanie, stwierdzenie quorum i przedstawienie porządku obrad.

2.            Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2007.

3.            Sprawozdanie finansowe Skarbnika Bractwa za rok 2007.

4.            Sprawozdanie Sądu Honorowego z działalności w roku 2007.

5.            Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2007.

6.            Dyskusja nad sprawozdaniami.

7.            Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2007 (uchwała Nr 1).

8.            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Bractwa Kurkowego w Wysokiej (uchwała Nr 2).

9.            Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu Bractwa Kurkowego w Wysokiej (uchwała Nr 3).

10.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Bractwa Kurkowego w Wysokiej (uchwała Nr 4).

11.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sądu Honorowego Bractwa Kurkowego w Wysokiej (uchwała Nr 5).

12.       Przedstawienie planu pracy Bractwa na rok 2008. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Bractwa na rok 2008 (uchwała Nr 6).

13.       Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Bractwa na rok 2008.

a)     przedstawienie projektu budżetu,

b)     opinia Komisji Rewizyjnej,

c)      dyskusja nad głównymi kierunkami działań i przedstawionym projektem budżetu,

d)     podjęcie uchwały (uchwała Nr 7)

14.       Dyskusja nad aktualnymi problemami Bractwa.

15.       Wolne głosy i wnioski.

16.       Zakończenie obrad.

 

 

 

Jak nakazuje tradycja Bracia Kurkowi z Wysokiej spotkali się podczas brackiej wieczerzy w przeddzień wigilii Świat Bożego Narodzenia by podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia świąteczne i noworoczne, zaśpiewać kilka kolęd oraz powspominać mijający 2007 rok. Na stole nie zabrakło smażonego karpia, pierogów oraz innych potraw wigilijnych. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o planach i przedsięwzięciach na następny rok.

     


 
Ostatnim akcentem sezonu strzeleckiego 2007 były zawody o godność Króla Niepodległościowego Bractwa Kurkowego w Wysokiej. Strzelanie przeprowadzone zostało w minioną sobotę na strzelnicy "Walochówka". Bracia rywalizowali w strzelaniu do Tarczy Królewskiej, tarcz honorowych, których fundatorami byli bracia: Madej i Miedziński oraz tarczy ufundowanej przez miejscowego artystę ludowego Pawła Schultza - od kilkunastu miesięcy wykonującego tarcze na strzelania brackie.
Pomimo mało sprzyjającej aury rywalizacja była - jak zwykle - bardzo zacięta, a o sukcesie często decydowały dziesiąte części milimetra. W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez burmistrza Wysokiej, Brata Marka Madeja zwyciężył Brat Grzegorz Heliński przed Pawłem Schultzem i Bratem Waldemarem Koteckim. Tarcza Brata Franciszka Miedzińskiego stała się zwycięskim trofeum Brata Waldemara Koteckiego, który wyprzedził Braci: Witolda Krzyżosiaka i Marka Madeja. Z kolei triumfatorem w strzelaniu do tarczy Pawła Schultza został Brat Roman Szymański przed Braćmi: Janem Mrotkiem i Mirosławem Borkowskim. Godność Króla Niepodległościowego A.D. 2007 przypadła w udziale Bratu Romanowi Sadzakowi. Pierwszym Rycerzem został Brat Hieronim Nalewajski, a II Rycerzem Brat Jan Mrotek. Rywalizację tradycyjnie zakończyło Strzelanie do Kura w którym najlepszym okazał się Brat Grzegorz Heliński przed Bratem Waldemarem Koteckim i Bratem Mirosławem Borkowskim.
Po strzelaniu odbył się jak zwykle raut bracki.

  

  


Pomimo porywistego wiatru Bractwo Kurkowe w Wysokiej przeprowadziło w niedzielę 9 września br. swoje kolejne strzelanie statutowe. Tym razem było to strzelanie o godność Króla Żniwnego A.D. 2007. Prócz strzelania królewskiego rywalizowano także w strzelaniu do tarcz honorowych ufundowanych przez Braci: Waldemara Koteckiego oraz Romana Szymańskiego. Panie miały okazję zmierzyć się w strzelaniu do zapadek. Wyniki poszczególnych strzelań przedstawiają się następująco. W rywalizacji pań do zapadek zwyciężyła Dominika Sadzak przed Patrycją Mrotek i Marią Mrotek. Tarcza honorowa Brata Waldemara Koteckiego trafiła do rąk Brata Jana Jóźwiny, który wyprzedził Czesława Trusińskiego i Brata Mirosława Mantaja. Z kolei w strzelaniu do tarczy ufundowanej przez lekarza rodzinnego Brata Romana Szymańskiego zwyciężył Brat Hieronim Nalewajski przed Bratem Waldemarem Koteckim oraz Bratem Janem Mrotkiem. Królem Żniwnym Bractwa Kurkowego w Wysokiej A.D. 2007 został Brat Roman Sadzak, pierwszym Rycerzem Brat Grzegorz Heliński, a drugim Rycerzem Brat Roman Szymański. Zawody tradycyjnie zakończyło strzelanie do Kura w którym pierwsze miejsce zajął Brat Jan Mrotek przed Bratem Mirosławem Borkowskim oraz Marią Mrotek.

  


W niedzielę 2 września 2007 roku przedstawiciele Bractwa Kurkowego w Wysokiej wzięli udział w Powiatowo - Gminnym Święcie Plonów w Białośliwiu. Prócz pocztu sztandarowego Bractwa w dożynkach uczestniczył również Król Kurkowy A.D. 2007 Roman Sadzak, który oddał salut armatni z brackiej armaty dla uświetnienia Powiatowego Święta Plonów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
Pogoda

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl
Ľródło "AURA"
REKLAMA

szablony stron