MENU
INFO

 

Aktualności dnia

Imieniny

 

 

Dziś tj. 13 kwietnia br. nad ranem, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Skarbnik Bractwa Kurkowego w Wysokiej Brat Hieronim Nalewajski. W osobie zmarłego utraciliśmy nie tylko naszego brata i serdecznego przyjaciela, a przede wszystkim wspaniałego człowieka. Cześć Jego Pamięci!

Brat Hieronim był jedną z osób reaktywujących w 2001 roku Bractwo Kurkowe w Wysokiej. Od początku pełnił funkcję skarbnika. Był długoletnim wiceprezesem Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Bądeczu. Za  zasługi dla rozwoju spółdzielczości rolniczej został odznaczony w roku 2003 postanowieniem Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Był radnym, wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Gminy Wysoka obecnej i poprzedniej kadencji.

 

Pogrzeb śp. Brata Hieronima Nalewajskiego odbędzie się w środę 16 kwietnia br. O godz. 12.00 Msza Św. w intencji Zmarłego w kościele parafialnym pw. N.M. P. Różańcowej w Wysokiej, po  czym nastąpi wyprowadzenie zwłok i pochówek na cmentarzu parafialnym w Wysokiej.

      

 

MOWA POGRZEBOWA WYGŁOSZONA

NAD TRUMNĄ BRATA

HIERONIMA NALEWAJSKIEGO

PRZEZ BRATA PREZESA JANA MROTKA

Zgromadziliśmy się w dniu dzisiejszym, aby złożyć do grobu ciało        śp. Brata Hieronima Nalewajskiego. Brat Hieronim był jednym z 18 mieszkańców miasta i gminy Wysoka, który w 2001 roku uczestniczył w reaktywacji Bractwa Kurkowego w Wysokiej. Od samego początku dał się poznać jako wspaniały organizator, który swoim entuzjazmem i zaangażowaniem w znaczący sposób przyczynił się do szybkiej legalizacji Bractwa oraz odbudowy jego struktur. Bracia od początku obdarzyli Go wielkim zaufaniem powierzając mu pieczę nad finansami Bractwa. Funkcję tą sprawował z ogromną odpowiedzialnością nieprzerwanie, aż do śmierci.

 Śp. Brat Hieronim był niesłychanie aktywnym członkiem Bractwa Kurkowego w Wysokiej. Dopóki pozwalało mu na to zdrowie zawsze uczestniczył we wszystkich strzelaniach statutowych, Mszach Świętych w  których uczestniczyło Bractwo, imprezach czy spotkaniach. Służył zawsze swoją radą i doświadczeniem. Nigdy nie odmawiał swojej pomocy.

Od samego początku śp. Brat Hieronim był osobą sprawującą pieczę nad najcenniejszą rzeczą dla każdego Bractwa – jaką jest sztandar. Przez wiele lat z dumą i godnością – jako chorąży Bractwa – dzierżył sztandar, który przekazany został w jego ręce 3 maja 2002 roku. Dziś ten sztandar pochyla się nad Twoją mogiłą BRACIE HIERONIMIE! 

Od chwili reaktywacji Bractwa zmarły Brat Hieronim wielokrotnie wykazywał się ogromnym kunsztem strzeleckim  zdobywając m.in. tytuły I Rycerza Króla Niepodległościowego Niepodległościowego w 2005 i 2007 roku, oraz I Rycerza Króla Żniwnego Żniwnego 2006 roku. W tym samym roku, w uznaniu jego ogromnych zasług dla Bractwa Kurkowego w Wysokiej Kapituła przyznała mu najwyższe odznaczenie jakim jest „Medal za Zasługi dla Bractwa”.  

Żegnamy dzisiaj naszego Brata, który odszedł od nas tak wcześnie, który miał przed sobą jeszcze tyle planów na przyszłość, którego trudno będzie zastąpić… 

W osobie zmarłego utraciliśmy nie tylko naszego Brata i serdecznego Przyjaciela, ale przede wszystkim wspaniałego człowieka. Cześć Jego Pamięci! Spoczywaj w pokoju! 

W imieniu Wysokich Braci Kurkowych pragnę Rodzinie zmarłego złożyć głębokie wyrazy współczucia.

 


Bardzo smutna informacja dotarła do nas ze Złotowa, gdzie dzisiejszej nocy, tj. 21 sierpnia 2008 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł członek Bractwa Kurkowego w Wysokiej Mirosław Borkowski. Był najmłodszym stażem Bratem Kurkowym, gdyż został przyjęty w poczet Bractwa w 2006 roku. Jako współwłaściciel złotowskiej firmy drzewnej "Larix" Sp.j. bardzo mocno wspierał wszelkie działania inwestycyjne prowadzone przez nas na strzelnicy "Walochówka". To dzięki jego osobistemu, bezinteresownemu zaangażowaniu możliwe było przeprowadzenie tylu prac adaptacyjnych i remontowych.

Brat Mirosław był doskonałym strzelcem. Pomimo krótkiego stażu był zwycięzcą kilku strzelań do tarcz honorowych na strzelnicach: w Wysokiej oraz w Pile. Szczególne sukcesy odnosił w bieżącym roku, kiedy to zdobył tytuł Króla Zielonoświątkowego 2008, uprawniający go do noszenia Łańcucha Królewskiego i godności Króla Bractwa Kurkowego w Wysokiej A. D. Po raz ostatni reprezentował nasze Bractwo w zorganizowanym na strzelnicy „Tarcza” w Pile I Turnieju Bractw Kurkowych o Szablę Starosty Pilskiego. Zwyciężył tam w strzelaniu do Kura.
W uznaniu jego szczególnych zasług Kapituła Odznaczeń Bractwa Kurkowego w Wysokiej postanowiła uhonorować pośmiertnie Brata Mirosława Borkowskiego Orderem za Zasługi dla Bractwa Kurkowego w Wysokiej.
W zmarłym straciliśmy wspaniałego, zawsze wesołego i życzliwego Przyjaciela,  a przy tym niesłychanie pogodnego, ciepłego, bez reszty oddanego sprawom Bractwa - Człowieka!
Cześć Jego Pamięci!

 

Pogrzeb śp. Brata Mirosława Borkowskiego odbędzie się w sobotę 23 sierpnia br. o godz. 12.30 Msza Św. w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w kaplicy p.w. św. Józefa przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie, po  czym nastąpi wyprowadzenie zwłok i pochówek na cmentarzu komunalnym w Złotowie przy ul. Chojnickiej.

  

 

Kontakt
Pogoda

Mapka pochodzi ze strony:
www.superexpress.pl
Ľródło "AURA"
REKLAMA

szablony stron